Dira na Dhima Mpya ya Jeshi la Polisi

Dira (Vision)

  •  Kuwa na Jeshi la Polisi lenye Weledi, la Kisasa na linaloshirikisha jamii katika kudumisha amani, utulivu na kuongeza kasi ya maendeleo ya nchi kisiasa, kijamii na kiuchumi.

Dhima (Mission)

  • Kulinda usalama wa raia na mali zao, kusimamia utekelezaji wa sheria, kuzuia na kudhibiti uhalifu, kuwakamata watuhumiwa na kudumisha amani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Vithaminiwa (Core Values)

  • Ujasiri (Courage)
  • Uadilifu (integrity)
  •  Utiifu (Loyalty)
  • Uadilifu (integrity)
  • Haki (impartiality)