Kikosi Cha Usalama Barabarani

Kikosi Cha Wanamaji

Kikosi Cha Afya Kuu

Kikosi Cha Bendi

Kikosi Cha Ghasia

Kikosi Cha Umbwa Na Farasi

Kikosi Cha Simu Kuu/Tehama

Kikosi Cha Bohari Kuu

Kikosi Cha Ujenzi

Kikosi Cha Ufundi

Kikosi Cha Anga

Kikosi Cha Viwanja Vya Ndege